گالری عکس موسسه اندیشه پژوهان موجک

 

1) دوره مدیریت زمان - شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تهران - دکتر مجید رستمی بشمنی - سال 1397  

2) دوره طراحی داشبوردهای مدیریتی با کلیک ویو - مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین - دکتر مجید رستمی بشمنی - سال 1397