نام دوره: 33753 تاریخ شروع فعالیت : 02/02/1393

شناسه ملی : 14003998554 شماره کد اقتصادی : 411481187117

مدیر عامل : دکتر مجید رستمی بشمنی، استادیار پایه12 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

زمینه فعالیت : برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و سازمانی بصورت حضوری و الکترونیکی در زمینه مدیریت، حسابداری و مالی، صنایع، سایر گروه‌های تخصصی موسسه و دوره‌های MBA و DBA و صدور گواهینامه پایان دوره، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرای طرح‌های پژوهشی، پروژه‌های افکارسنجی، چاپ نشریه، انتشارات، تولید و پخش محصولات فرهنگی، طرح