گروه خبري : اخبار سايت
تاريخ انتشار : 1398/06/08 - 20:02
كد :90

برگزاری کارگاه تخصصی روابط عمومی دیجیتال

امروزه اهمیت روابط عمومی دیجیتال بر کسی پوشیده نیست - با بهره گیری از ظرفیت اساتید مجرب سعی بر آن داریم ،در این دوره های تخصصی و مناسبی را برگزار نماییم