تقویم آموزشی دپارتمان آمار و بهینه سازی
موسسه اندیشه پژوهان موجک

 

دپارتمان آمار و بهینه سازی موسسه اندیشه پژوهان موجک با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و کالج علوم مدرن لندن، دوره‌های زیر را توسط اساتید مجرب و اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد برگزار می‌کند.
دوره‌های حضوری در محل موسسه اندیشه پژوهان موجک یا در محل جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.
دوره‌های غیرحضوری الکترونیکی بصورت آنلاین در محیط کمتازیا، گروه تلگرامی یا گروه واتساپی برگزار می‌گردد.
دوره‌های سازمانی در محل سازمان در سرتاسر کشور برگزار می‌گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرفصل دوره‌ها، مخاطبین دوره، پیش‌نیاز دوره، اهداف دوره می‌توانید بر روی عنوان دوره آموزشی در جدول زیر کلیک نمایید.
جهت ثبت نام در دوره آموزشی  و پرداخت شهریه می‌توانید بر روی دکمه ثبت نام در جدول زیر کلیک نمایید.

 
 
 
تقویم آموزشی دپارتمان آمار و بهینه سازی
ردیف کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت زمان مدرس دوره شهریه حضوری (تومان) شهریه الکترونیکی (تومان) ثبت نام
1 101 تحلیل آماری با نرم افزار SPSS (مقدماتی) 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
2 102 تحلیل آماری با نرم افزار SPSS (پیشرفته) 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
3 103 تحلیل داده‌های پرسشنامه با نرم افزار SPSS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
4 104 تحلیل آماری با نرم افزار Minitab (مقدماتی) 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
5 105 تحلیل آماری با نرم افزار Minitab (پیشرفته) 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
6 106 تحلیل آماری با نرم افزار R (مقدماتی) 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
7 107 تحلیل آماری با نرم افزار R (پیشرفته) 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
8 108 تحلیل داده‌ها با نرم افزار STATA 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
9 109 تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
10 110 تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
11 111 تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
12 112 سری‌های زمانی با نرم افزار SPSS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
13 113 سری‌های زمانی با نرم افزار STATA 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
14 114 سری‌های زمانی با نرم افزار Eviews 16 ساعت دکتر مصطفی حیدری هراتمه 290000 174000
15 115 اقتصاد سنجی با نرم افزار Eviews 16 ساعت دکتر مصطفی حیدری هراتمه 290000 174000
16 116 اقتصاد سنجی با نرم افزار STATA 16 ساعت دکتر مصطفی حیدری هراتمه 290000 174000
17 117 اقتصاد سنجی با نرم افزار Matlab 16 ساعت دکتر مصطفی حیدری هراتمه 290000 174000
18 118 آشنایی با نرم افزار Arc GIS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
19 119 برنامه نویسی با نرم افزار SQL (مقدماتی) 16 ساعت مهندس سعید امیری راد 290000 174000
20 120 برنامه نویسی با نرم افزار SQL (پیشرفته) 16 ساعت مهندس سعید امیری راد 290000 174000
21 121 برنامه نویسی مقدماتی با نرم افزار SAS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
22 122 برنامه نویسی پیشرفته با نرم افزار SAS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
23 123 کنترل فرآیند آماری (SPC) با نرم افزار Minitab 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
24 124 تحلیل داده‌های کیفی با نرم افزار MAXQDA 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
25 125 تحلیل داده‌های کیفی با نرم افزار Atlas.Ti 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
26 126 تحلیل داده‌های کیفی با نرم افزار Nvivo 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
27 127 کنترل کیفیت آماری با نرم افزار Minitab 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
28 128 روش‌های کمی تصمیم‌گیری برای مدیران 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
29 129 کنترل فرآیند آماری (SPC) با نرم افزار SPSS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
30 130 کنترل کیفیت آماری با نرم افزار SPSS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
31 131 آمار توصيفي 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
32 132 آمار استنباطي 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
33 133 داده كاوي با نرم افزار SPSS CLEMENTINE 16 ساعت دکتر حمید رضا ایزدبخش 290000 174000
34 134 آموزش نرم افزار LINGO 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
35 135 آموزش نرم افزار LINDO 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
36 136 آموزش نرم افزار GAMS 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000
37 137 داده كاوي با نرم افزار Weka 16 ساعت دکتر حمید رضا ایزدبخش 290000 174000
38 138 داده كاوي با نرم افزار Matlab 16 ساعت دکتر حمید رضا ایزدبخش 290000 174000
39 139 محاسبات عددی با نرم افزار Matlab 16 ساعت دکتر حمید رضا ایزدبخش 290000 174000
40 140 روش‌های پیش‌بینی برای مدیران 16 ساعت دکتر مجید رستمی 290000 174000